Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator wskaźnika pokrycia zadłużenia

Oblicz wskaźnik pokrycia zadłużenia.

Kalkulator wskaźnika pokrycia zadłużenia
przychód operacyjny netto:
całkowita obsługa zadłużenia:

Embed Kalkulator wskaźnika pokrycia zadłużenia Widget

O Kalkulator wskaźnika pokrycia zadłużenia

Kalkulator wskaźnika pokrycia zadłużenia służy do obliczania wskaźnika pokrycia zadłużenia firmy.

Definicja wskaźnika pokrycia zadłużenia

Wskaźnik pokrycia zadłużenia jest miarą zdolności jednostki do wygenerowania wystarczającej ilości środków pieniężnych na spłatę zadłużenia, w tym leasingu. Oblicza się go dzieląc dochód operacyjny netto przez całkowitą obsługę zadłużenia. Wskaźnik pokrycia zadłużenia znany jest również jako wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia (DSCR).

Formuła DSCR

Formuła obliczania DSCR jest następująca:

DSCR = Dochód operacyjny netto / Całkowita obsługa zadłużenia

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator wskaźnika pokrycia zadłużenia" at https://miniwebtool.com/pl/debt-coverage-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator dni należności