×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator RRSO

Nominalna stopa roczna: %
Okres złożony:

O Kalkulator RRSO

Kalkulator RRSO służy do obliczania rocznej stopy procentowej (APY).

Definicja RRSO

Procent rocznej stopy zwrotu (RRSO) to ustandaryzowane przedstawienie stóp procentowych oparte na jednorocznym okresie kapitalizacji.

formuła

Wzór na obliczenie rocznej procentowej stopy zwrotu jest następujący:

APY =(1 + r / n) n - 1

w:
r = podana roczna stopa procentowa (nominalna)
n = liczba okresów składanych w roku