Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator RRSO

Oblicz roczny plon procentowy (RRSO).

Kalkulator RRSO
Nominalna stopa roczna: %
Okres złożony:

Embed Kalkulator RRSO Widget

O Kalkulator RRSO

Kalkulator RRSO służy do obliczania rocznej stopy procentowej (APY).

Definicja RRSO

Procent rocznej stopy zwrotu (RRSO) to ustandaryzowane przedstawienie stóp procentowych oparte na jednorocznym okresie kapitalizacji.

formuła

Wzór na obliczenie rocznej procentowej stopy zwrotu jest następujący:

APY =(1 + r / n) n - 1

w:
r = podana roczna stopa procentowa (nominalna)
n = liczba okresów składanych w roku

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator RRSO" at https://miniwebtool.com/pl/apy-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator RRSO