×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator obrotu zapasami

roczny koszt sprzedaży:
średnie zapasy:

O Kalkulator obrotu zapasami

Kalkulator rotacji zapasów służy do obliczania wskaźnika rotacji zapasów.

Definicja obrotu zapasami

W rachunkowości obrót zapasami jest miarą liczby przypadków sprzedaży lub wykorzystania zapasów w pewnym okresie w ciągu roku. Oblicza się go, dzieląc koszt sprzedanych towarów przez średnie zapasy.

Formuła obrotu zapasami

Wzór na obliczenie rotacji zapasów jest następujący:

Obrót zapasów = średni koszt sprzedanych towarów / średni stan zapasów

Wzór na średnie zapasy jest następujący:

Średni inwentarz = (inwentarz początkowy + inwentarz końcowy) / 2

odnosić się do

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Inventory_turnover