Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator obrotu zapasami

Oblicz rotację zapasów.

Kalkulator obrotu zapasami
roczny koszt sprzedaży:
średnie zapasy:

Embed Kalkulator obrotu zapasami Widget

O Kalkulator obrotu zapasami

Kalkulator rotacji zapasów służy do obliczania wskaźnika rotacji zapasów.

Definicja obrotu zapasami

W rachunkowości obrót zapasami jest miarą liczby przypadków sprzedaży lub wykorzystania zapasów w pewnym okresie w ciągu roku. Oblicza się go, dzieląc koszt sprzedanych towarów przez średnie zapasy.

Formuła obrotu zapasami

Wzór na obliczenie rotacji zapasów jest następujący:

Obrót zapasów = średni koszt sprzedanych towarów / średni stan zapasów

Wzór na średnie zapasy jest następujący:

Średni inwentarz = (inwentarz początkowy + inwentarz końcowy) / 2

odnosić się do

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Inventory_turnover

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator obrotu zapasami" at https://miniwebtool.com/pl/inventory-turnover-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator obrotów należności