Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator zapasów

Oblicz okres inwentaryzacji.

Kalkulator zapasów
roczny koszt sprzedaży:
średnie zapasy:

Embed Kalkulator zapasów Widget

O Kalkulator zapasów

Kalkulator okresu inwentaryzacji służy do obliczania okresu inwentaryzacji.

Definicja okresu inwentaryzacji

W rachunkowości okres zapasów jest miarą średniej liczby dni w magazynie, obliczoną przez podzielenie zapasów przez średni dzienny koszt sprzedanych towarów. Jest to również znane jako dni w magazynie.

Formuła okresu inwentaryzacji

Wzór na obliczenie okresu inwentaryzacji jest następujący:

Okres zapasów = 365 × średni zapas / roczny koszt sprzedaży

Okres inwentaryzacji można również obliczyć jako 365 podzielone przezObrót zapasami

Okres zapasów = 365 / Obrót zapasami

Wzór na średnie zapasy jest następujący:

Średni inwentarz = (inwentarz początkowy + inwentarz końcowy) / 2

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator zapasów" at https://miniwebtool.com/pl/inventory-period-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator średniego okresu windykacji