×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator średniego okresu windykacji

sprzedaż kredytowa netto:
Średnie należności netto:
Łączna liczba dni w okresie:

O Kalkulator średniego okresu windykacji

Kalkulator średniego okresu zbierania służy do obliczania średniego okresu zbierania.

Definicja średniego okresu zbierania

Średni okres windykacji to przybliżony czas potrzebny firmie na otrzymanie płatności należnych z tytułu należności od klientów i klientów. Firmy wykorzystują średni okres windykacji do oceny skuteczności polityki kredytowej i windykacyjnej firmy. Nie powinien być dużo dłuższy niż okres kredytowania (tj. kiedy jest spłacany). Średni okres zbierania wynosiObrót należnościamiZmienne.

formuła

Wzór na obliczenie średniego okresu zbierania jest następujący:

Średni okres windykacji = dni x średnia należność netto / sprzedaż kredytów netto