Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator całkowitego obrotu aktywami

Oblicz całkowity wskaźnik rotacji aktywów.

Kalkulator całkowitego obrotu aktywami
sprzedaż netto:
Aktywa ogółem:

Embed Kalkulator całkowitego obrotu aktywami Widget

O Kalkulator całkowitego obrotu aktywami

Kalkulator całkowitego wskaźnika rotacji aktywów służy do obliczania całkowitego wskaźnika rotacji aktywów.

Definicja całkowitego obrotu aktywów

Całkowity obrót aktywami to wskaźnik finansowy, który mierzy, jak efektywnie firma wykorzystuje swoje aktywa do generowania przychodów dla firmy. Oblicza się go, dzieląc sprzedaż netto przez aktywa ogółem.

Wzór na całkowity obrót aktywów

Wzór na obliczenie wskaźnika całkowitego rotacji majątku jest następujący:

Całkowity obrót aktywami = sprzedaż netto / aktywa ogółem

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator całkowitego obrotu aktywami" at https://miniwebtool.com/pl/total-asset-turnover-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator obrotu środków trwałych