×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

dodaj numer linii

Wklej tekst, aby dodać numery linii:
Dodaj po lewej stronie każdego numeru wiersza, na przykład znak liczby.
Dodaj po prawej stronie każdego numeru wiersza, na przykład kropki.
Usuń puste wiersze

O dodaj numer linii

To narzędzie służy do dodawania numerów wierszy do każdego wiersza tekstu wejściowego.