×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Usuń wiodące spacje końcowe

Wklej tekst, który chcesz usunąć spacje wiodące/końcowe:
usuwa wiodące spacje
usuwa końcowe spacje

O Usuń wiodące spacje końcowe

To narzędzie służy do usuwania spacji wiodących i/lub końcowych z tekstu.