Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

procesor linii tekstu

Stosuje prosty szablon do każdego wiersza.

procesor linii tekstu
Wklej tekst do przetworzenia:
szablon:
Zastąp i szablonu każdym wierszem powyższego tekstu i odpowiednim numerem wiersza.
ignoruje puste linie

Embed procesor linii tekstu Widget

O procesor linii tekstu

To narzędzie służy do zastosowania prostego szablonu do każdego wiersza tekstu wejściowego. Możesz użyć tego narzędzia, aby dodać numery linii, prefiks lub sufiks itp. do każdego wiersza tekstu.

Reference this content, page, or tool as:

"procesor linii tekstu" at https://miniwebtool.com/pl/text-line-processor/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/