×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

narzędzie do powtarzania ciągów

strunowy:
powtarzać razy:

O narzędzie do powtarzania ciągów

To narzędzie po prostu powtórzy dany ciąg określoną liczbę razy.