Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

prosty kalkulator odsetek

Oblicz proste odsetki.

prosty kalkulator odsetek
główny:
roczna stopa procentowa: %
rok:

Embed prosty kalkulator odsetek Widget

O prosty kalkulator odsetek

Kalkulator odsetek prostych służy do obliczania odsetek prostych, co oznacza, że ​​od pierwotnego kapitału płacone są tylko odsetki, a nie naliczone odsetki.

Prosta formuła odsetek

Prosta formuła obliczania odsetek jest następująca:

A = P(1 + rt)

w:
A = kwota końcowa
P = kwota główna (inwestycja początkowa)
r = roczna nominalna stopa procentowa
t = liczba lat

Reference this content, page, or tool as:

"prosty kalkulator odsetek" at https://miniwebtool.com/pl/simple-interest-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

kalkulator oszczędności