×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator ciągłych odsetek składanych

Bieżąca wartość:
oprocentowanie: %
liczba cykli:

O Kalkulator ciągłych odsetek składanych

Kalkulator ciągłej kapitalizacji służy do obliczania odsetek składanych i przyszłej wartości bieżącej kwoty, ponieważ odsetki są naliczane w sposób ciągły.

Definicja ciągłego składania

Ciągłe łączenie ma miejsce, gdy pozwalamy, aby długość okresu łączenia spadła do zera. Kiedy odsetki są naliczane w sposób ciągły przez zasadę i składanie, to znaczy, że odsetki są stale dodawane do zasady i odsetki są naliczane ponownie.

Formuła ciągłego mieszania

Wzór na obliczanie ciągłego procentu składanego jest następujący:

FV = PV×e rt

w:
FV = wartość przyszła
PV = aktualna wartość
r = stopa procentowa
t = liczba okresów czasu
e = 2.718281828