Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator ciągłych odsetek składanych

Oblicz ciągłe odsetki składane.

Kalkulator ciągłych odsetek składanych
Bieżąca wartość:
oprocentowanie: %
liczba cykli:

Embed Kalkulator ciągłych odsetek składanych Widget

O Kalkulator ciągłych odsetek składanych

Kalkulator ciągłej kapitalizacji służy do obliczania odsetek składanych i przyszłej wartości bieżącej kwoty, ponieważ odsetki są naliczane w sposób ciągły.

Definicja ciągłego składania

Ciągłe łączenie ma miejsce, gdy pozwalamy, aby długość okresu łączenia spadła do zera. Kiedy odsetki są naliczane w sposób ciągły przez zasadę i składanie, to znaczy, że odsetki są stale dodawane do zasady i odsetki są naliczane ponownie.

Formuła ciągłego mieszania

Wzór na obliczanie ciągłego procentu składanego jest następujący:

FV = PV×e rt

w:
FV = wartość przyszła
PV = aktualna wartość
r = stopa procentowa
t = liczba okresów czasu
e = 2.718281828

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator ciągłych odsetek składanych" at https://miniwebtool.com/pl/continuous-compounding-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/