Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator kinematyki

Rozwiąż wiele różnych problemów związanych z ruchem jednowymiarowym za pomocą trzech różnych równań kinematycznych.

Kalkulator kinematyki
Wprowadź trzy znane zmienne w poniższych polach, pozostaw zmienne, które próbujesz rozwiązać, puste. Następnie naciśnij przycisk Oblicz.

Wprowadź prędkość końcową

Wprowadź prędkość początkową

Wprowadź przyspieszenie

Wprowadź czas

Wprowadź odległość

Embed Kalkulator kinematyki Widget

O Kalkulator kinematyki

Kalkulator równań kinematycznych może być używany do rozwiązywania wielu różnych problemów związanych z ruchem jednowymiarowym przy użyciu trzech różnych równań kinematycznych.

Równania kinematyczne

W fizyce istnieje wiele równań kinematycznych. Ten kalkulator wykorzystuje trzy popularne równania, aby rozwiązać niewiadomą w problemie związanym z ruchem w skali jednowymiarowej. Stosowane są trzy równania:
vf=vi+at
d=vit+½at2
vf2=vi2+2ad

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator kinematyki" at https://miniwebtool.com/pl/kinematics-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator energii elektrycznej