×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator kinematyki

Wprowadź trzy znane zmienne w poniższych polach, pozostaw zmienne, które próbujesz rozwiązać, puste. Następnie naciśnij przycisk Oblicz.

Wprowadź prędkość końcową

Wprowadź prędkość początkową

Wprowadź przyspieszenie

Wprowadź czas

Wprowadź odległość

O Kalkulator kinematyki

Kalkulator równań kinematycznych może być używany do rozwiązywania wielu różnych problemów związanych z ruchem jednowymiarowym przy użyciu trzech różnych równań kinematycznych.

Równania kinematyczne

W fizyce istnieje wiele równań kinematycznych. Ten kalkulator wykorzystuje trzy popularne równania, aby rozwiązać niewiadomą w problemie związanym z ruchem w skali jednowymiarowej. Stosowane są trzy równania:
vf=vi+at
d=vit+½at2
vf2=vi2+2ad