×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator kołowy

Wpisz 1 zmienną w dowolnym polu, aby obliczyć pozostałe 3 niewiadome:
promień:
średnica:
tydzień:
powierzchnia:

O Kalkulator kołowy

Kalkulator okręgu służy do obliczania pola powierzchni, obwodu, średnicy lub promienia okręgu. Mając dowolną zmienną koła, możesz obliczyć pozostałe 3 niewiadome.

formuła

Poniżej znajduje się promieńrWzory do obliczania pola powierzchni, obwodu i średnicy koła:

średnica koła

d = 2r

obwód

C =2πr=πd

obszar koła

A =πR2

w:
A = obszar koła
C = Obwód
d = średnica koła
r = promień okręgu
π= 3.141592654