Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

kalkulator przecięcia z nachyleniem

Znajdź postać przecięcia z nachyleniem równania prostej.

kalkulator przecięcia z nachyleniem
Podaj dwa punkty (x1 ,y 1) i (x2 ,y 2 ):

Embed kalkulator przecięcia z nachyleniem Widget

O kalkulator przecięcia z nachyleniem

Kalkulator przecięcia nachylenia służy do pomocy w znalezieniu przecięcia nachylenia równania linii przechodzącej przez dwa punkty (Krok po kroku). Oblicza również nachylenie i punkt przecięcia y linii.

punkt przecięcia zbocza

Wzór na punkt przecięcia z nachyleniem dla równania dowolnej linii prostej jest określony wzorem:

y = m x + b

w:
mjest nachylenie linii
bjest punktem przecięcia linii z osią y

Przez dowolne dwa punkty (x1 ,y 1) i (x2 ,y 2) Nachylenie linii prostejmjest dany przez:

wzór nachylenia

punkt przecięcia linii z osią ybto wartość y w punkcie, w którym linia przecina oś y. Ponieważ dla punktu (x1 ,y 1), mamy y1 = m x 1 + b, przecięcie YbMożna to obliczyć za pomocą następującego wzoru:

b = y 1 - m x 1

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator przecięcia z nachyleniem" at https://miniwebtool.com/pl/slope-intercept-form-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.