Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator stosunku zadłużenia do aktywów

Oblicz stosunek zadłużenia do aktywów.

Kalkulator stosunku zadłużenia do aktywów
całkowity dług:
Aktywa ogółem:

Embed Kalkulator stosunku zadłużenia do aktywów Widget

O Kalkulator stosunku zadłużenia do aktywów

Kalkulator wskaźnika zadłużenia do aktywów służy do obliczania wskaźnika zadłużenia do aktywów.

Definicja wskaźnika zadłużenia do aktywów

Wskaźnik zadłużenia do aktywów to wskaźnik finansowy, który wyraża procent aktywów firmy dostarczonych za pomocą zadłużenia. Oblicza się ją jako sumę zobowiązań podzieloną przez sumę aktywów, zwykle wyrażoną w procentach. Znany jest również jako wskaźnik zadłużenia.

formuła

Wzór na obliczenie wskaźnika zadłużenia do aktywów jest następujący:

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator stosunku zadłużenia do aktywów" at https://miniwebtool.com/pl/debt-to-asset-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/