×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย

ป้อนอายุและอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก:
เพื่อให้ได้อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก ให้วัดชีพจรเป็นเวลาหนึ่งนาทีเมื่อคุณตื่นนอนตอนเช้าครั้งแรกหรือหลังจากช่วงเวลาพักหนึ่ง
อายุ: อายุ
อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก: BPM (ครั้งต่อนาที)

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย

เครื่องคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมายช่วยให้คุณคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมายและค้นหาโซนการฝึกอัตราการเต้นของหัวใจของคุณโดยใช้วิธี Karvonen เมื่ออยู่ในพื้นที่นี้ คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมของคุณ

เครื่องมือทั่วไป