Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
เพิ่ม
 

ตัวจัดรูปแบบข้อความ

จัดรูปแบบข้อความด้วยการเว้นวรรคและการเว้นบรรทัดที่เหมาะสม

ตัวจัดรูปแบบข้อความ
วางข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ:

Embed ตัวจัดรูปแบบข้อความ Widget

เกี่ยวกับ ตัวจัดรูปแบบข้อความ

เครื่องมือนี้จัดรูปแบบข้อความด้วยการทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  • แทนที่อักขระขึ้นบรรทัดใหม่ทั้งหมดด้วยช่องว่าง
  • ลดหลายช่องว่างติดต่อกันให้เป็นช่องว่างเดียว
  • ระบุประโยคตามเครื่องหมายวรรคตอนที่ตามด้วยช่องว่างและตัวอักษรตัวใหญ่ จากนั้นจัดรูปแบบประโยคเหล่านี้ให้เริ่มในบรรทัดใหม่

Reference this content, page, or tool as:

"ตัวจัดรูปแบบข้อความ" at https://miniwebtool.com/th/text-formatter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/