×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

następny rok przestępny

Następny rok przestępny po 2023 to:
2024

O następny rok przestępny

Jest to proste narzędzie do obliczania, kiedy będzie następny rok przestępny.

rok przestępny

Lata przestępne to te lata, które są podzielne przez 4, z wyjątkiem lat stu, których liczba nie jest podzielna przez 400.