Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Czy to rok przestępny?

Sprawdza, czy rok jest rokiem przestępnym.

Czy to rok przestępny?
rok:

Embed Czy to rok przestępny? Widget

O Czy to rok przestępny?

Kalkulator roku przestępnego służy do sprawdzania, czy rok jest rokiem przestępnym.

rok przestępny

Lata przestępne to te, które są podzielne przez 4, z wyjątkiem stuleci, których liczba nie jest podzielna przez 400.

przykład

2012 jest rokiem przestępnym, ponieważ jest podzielny przez 4. Chociaż rok 2100 jest podzielny przez 4, nie jest rokiem przestępnym, ponieważ nie jest podzielny przez 400.

Reference this content, page, or tool as:

"Czy to rok przestępny?" at https://miniwebtool.com/pl/is-it-leap-year/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/