×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

ปีอธิกสุรทินถัดไป

ปีอธิกสุรทินถัดไปหลังจาก 2023 คือ:
2024

เกี่ยวกับ ปีอธิกสุรทินถัดไป

นี่เป็นเครื่องมือง่ายๆ ในการคำนวณว่าปีอธิกสุรทินถัดไปจะเป็นเมื่อใด

ปีอธิกสุรทิน

ปีอธิกสุรทินคือปีที่หารด้วย 4 ลงตัว ยกเว้นปีศตวรรษที่จำนวนปีหารด้วย 400 ไม่ลงตัว

เครื่องมือทั่วไป