×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Komputer FENa

sód w moczu(UNa):
kreatynina w moczu(UCr):
sód w osoczu(PNa):
kreatynina w osoczu(PCr):

O Komputer FENa

Kalkulator FENa służy do obliczania ułamkowego wydalania sodu.

FE Nadefinicja

Ułamkowe wydalanie sodu (w skrócie FENa) to procent sodu przefiltrowanego przez nerki, który jest wydalany z moczem. Mierzy się go względem sodu w osoczu i moczu, a nie samego stężenia sodu w moczu, które może zmieniać się wraz z reabsorpcją wody.

formuła

FE NaObliczono w następujący sposób:

FE Na =(U Na ×P Cr )/(U Cr ×P Na )×100%

wyjaśnić

FE NawartośćKategoriaopisać
<1% choroba przednerkowaFizjologiczną odpowiedzią na zmniejszoną perfuzję nerek jest zwiększenie wchłaniania zwrotnego sodu w celu kontrolowania hipowolemii.
> 2% lub 3%Ostra martwica kanalików nerkowych lub inne uszkodzenie nerekNormalna reakcja na niedobór sodu z powodu nadmiernej utraty sodu z powodu uszkodzenia kanalików lub hiperwolemii z powodu uszkodzenia kłębuszków nerkowych.
mediatoralbo chaosW niedrożności nerek wartości mogą być wyższe lub niższe niż 1%. Wartość ta jest niższa we wczesnym stadium choroby, ale wzrasta z powodu uszkodzenia nerek spowodowanego niedrożnością.

Inne powiązane narzędzia: