Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator współczynnika BUN do kreatyniny

Oblicz stosunek BUN do kreatyniny.

Kalkulator współczynnika BUN do kreatyniny
Azot mocznikowy we krwi (BUN): mg/dL
Kreatynina w surowicy (Cr): mg/dL

Embed Kalkulator współczynnika BUN do kreatyniny Widget

O Kalkulator współczynnika BUN do kreatyniny

Kalkulator stosunku BUN do kreatyniny służy do obliczania stosunku BUN do kreatyniny (BUN:Cr).

Definicja stosunku BUN do kreatyniny

W medycynie stosunek BUN do kreatyniny jest stosunkiem dwóch wartości laboratoryjnych surowicy, azotu mocznikowego we krwi (BUN) (mg/dl) i kreatyniny w surowicy (Cr) (mg/dl). Ten stosunek można wykorzystać do określenia przyczyny ostrego uszkodzenia nerek.

formuła

Wzór na obliczenie stosunku BUN do kreatyniny jest następujący:

Stosunek BUN do kreatyniny = azot mocznikowy we krwi/kreatynina w surowicy

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator współczynnika BUN do kreatyniny" at https://miniwebtool.com/pl/bun-to-creatinine-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/