×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Ekstraktor adresów URL

Wklej tekst i naciśnij przycisk Wyodrębnij adresy URL, a otrzymasz listę adresów URL:

O Ekstraktor adresów URL

To narzędzie wyodrębni wszystkie adresy URL z tekstu. Działa ze wszystkimi standardowymi linkami, w tym ze znakami innymi niż angielskie, jeśli link zawiera końcowy / po którym następuje tekst.
To narzędzie wyodrębnia wszystkie adresy URL z tekstu. Jeśli chcesz usunąć zduplikowane adresy URL, użyj naszego narzędzia Usuń zduplikowane wiersze.