Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator EMI

Oblicz raty miesięczne (EMI).

Kalkulator EMI
Kwota pożyczki ($):
roczna stopa procentowa: %
termin pożyczki: miesiąc

Embed Kalkulator EMI Widget

O Kalkulator EMI

Kalkulator EMI służy do obliczania EMI (miesięcznej raty) i sprawdzania, ile spłat kredytu musisz spłacać w każdym miesiącu.

Co to jest EMI

EMI oznacza równe raty miesięczne, które są stałymi miesięcznymi płatnościami należnymi z tytułu hipoteki na nieruchomości lub innej pożyczki.

Formuła obliczeniowa EMI

Wzór na obliczenie EMI wygląda następująco:

Formuła EMI

w:
P = kwota pożyczki głównej
r = roczna stopa procentowa / 12
n = liczba rat miesięcznych

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator EMI" at https://miniwebtool.com/pl/emi-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/