Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kompresor CSS

Skompresuj kod CSS, aby zmniejszyć rozmiar pliku.

Kompresor CSS
Wklej CSS do zminimalizowania:

Embed Kompresor CSS Widget

O Kompresor CSS

Kompresor CSS służy do kompresji kodu CSS poprzez usuwanie zbędnych spacji, znaków nowej linii, tabulatorów i innych dodatkowych obiektów. Rezultatem jest mocno skompresowany CSS. Narzędzie pokazuje również oszczędności uzyskane dzięki kompresji CSS.

Reference this content, page, or tool as:

"Kompresor CSS" at https://miniwebtool.com/pl/css-compressor/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kompresor HTML