Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator kalibracyjny sodu

Oblicz skorygowany poziom sodu.

Kalkulator kalibracyjny sodu
zmierzyć sód: miliekwiwalent/litr
poziom glukozy w surowicy: mg/dL

Embed Kalkulator kalibracyjny sodu Widget

O Kalkulator kalibracyjny sodu

Kalkulator skorygowanego sodu służy do obliczania skorygowanego poziomu sodu w surowicy pacjenta na podstawie aktualnego poziomu glukozy we krwi.

formuła

Skorygowana formuła obliczania sodu zastosowana w tym kalkulatorze jest następująca:

Sód skorygowany = sód zmierzony + 0,016 x (glukoza w surowicy -100)

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator kalibracyjny sodu" at https://miniwebtool.com/pl/corrected-sodium-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Skalibrowany kalkulator wapnia