×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

losowy selektor

Wprowadź wszystkie pozycje (nazwiska, numery...) w polach poniżej, każdy w osobnym wierszu:

O losowy selektor

To narzędzie umożliwia szybkie wybieranie losowych nazw, numerów lub innych elementów z listy elementów.