×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

dzień równonocy

rok:
Lokalizacja:

O dzień równonocy

To narzędzie służy do znalezienia daty i godziny równonocy jesiennej w danym roku.