×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

ตัวแปลงฐานแปด

เลขฐานแปด:

เกี่ยวกับ ตัวแปลงฐานแปด

Octal Converter ใช้เพื่อแปลงตัวเลขจากฐานแปดเป็นฐานสอง ทศนิยม เลขฐานสิบหก และฐานอื่นๆ

Octal

ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เลขฐานแปด (oct) (เรียกสั้นๆ ว่า oct) เป็นระบบเลขตำแหน่งในฐาน 8 โดยใช้ตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 7

เครื่องมือทั่วไป