×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Tìm kiếm trích dẫn của người nổi tiếng (tiếng Anh)

quote
A man in love is incomplete until he has married. Then he's finished.
Zsa Zsa Gabor quotes

Zsa Zsa Gabor
Hungarian-American socialite and actress (1916–2016)

quote
Getting divorced just because you don't love a man is almost as silly as getting married just because you do.
Zsa Zsa Gabor quotes

Zsa Zsa Gabor
Hungarian-American socialite and actress (1916–2016)

quote
One of my theories is that men love with their eyes; women love with their ears.
Zsa Zsa Gabor quotes

Zsa Zsa Gabor
Hungarian-American socialite and actress (1916–2016)

quote
A girl must marry for love and keep on marrying until she finds it.
Zsa Zsa Gabor quotes

Zsa Zsa Gabor
Hungarian-American socialite and actress (1916–2016)

quote
Be good, be kind, be humane, and charitable; love your fellows; console the afflicted; pardon those who have done you wrong.
Zoroaster quotes

Zoroaster
founder of Zoroastrianismquote
Love makes your soul crawl out from its hiding place.
Zora Neale Hurston quotes

Zora Neale Hurston
African American folklorist, novelist, short story writer, and Civic Rights advocate (1891-1960)

quote
I did not just fall in love. I made a parachute jump.
Zora Neale Hurston quotes

Zora Neale Hurston
African American folklorist, novelist, short story writer, and Civic Rights advocate (1891-1960)

quote
Happiness is nothing but temporary moments here and there - and I love those. But I would be bored out of my mind if I were happy all the time.
Zoe Saldana quotes

Zoe Saldana
American actress

quote
The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love and loyalty.
Zig Ziglar quotes

Zig Ziglar
American motivational speaker (1926-2012)

quote
Love grows more tremendously full, swift, poignant, as the years multiply.
Zane Grey quotes

Zane Grey
American novelist

           

Nếu bạn có một trang web, bạn có thểNhúng công cụ nàyĐể nâng cao chức năng của trang web. hoặc vui lòng chia sẻ điều nàykết quả:

Giới thiệu về Tìm kiếm trích dẫn của người nổi tiếng (tiếng Anh)

Công cụ Tìm kiếm Trích dẫn Người nổi tiếng (Tiếng Anh) này được sử dụng để tìm kiếm hàng nghìn câu trích dẫn nổi tiếng bằng Tiếng Anh theo tác giả, từ hoặc cụm từ.

Các công cụ liên quan khác:

×

Giúp chúng tôi và trả lời 3 câu hỏi nhanh

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi. Nhận xét của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình.

Lần đầu tiên bạn nghe nói về chúng tôi là ở đâu?

Công cụ yêu thích của bạn trên trang web của chúng tôi là gì?

Nếu khác, xin vui lòng ghi rõ:

Khả năng bạn giới thiệu công cụ này cho bạn bè như thế nào?

Không thể nàorất có thể

Điểm khả năng: (1-10)