×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính tiền lương theo giờ

Lương hàng năm ($):
giờ làm việc mỗi tuần:

Giới thiệu về Máy tính tiền lương theo giờ

Công cụ tính lương theo giờ được sử dụng để tính lương theo giờ của bạn dựa trên mức lương hàng năm và số giờ làm việc trung bình hàng tuần của bạn.

công thức

Công thức tính lương theo giờ như sau:

Tiền lương theo giờ = tiền lương hàng năm / 52 tuần / số giờ làm việc mỗi tuần

Các công cụ liên quan khác: