×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

công cụ chuyển đổi từ feet sang mét

Bàn Chân:

Giới thiệu về công cụ chuyển đổi từ feet sang mét

Feet to Meter Converter được sử dụng để chuyển đổi từ feet sang mét.

công thức chuyển đổi feet sang mét

Để chuyển đổi từ bộ sang mét, hãy sử dụng công thức chuyển đổi sau:

mét = feet x 0,3048

Các công cụ liên quan khác: