×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính ngày đáo hạn

Nhập ngày của kỳ kinh nguyệt cuối cùng của bạn hoặc ngày thụ thai:

Giới thiệu về máy tính ngày đáo hạn

Công cụ tính ngày dự sinh được sử dụng để tính ngày dự sinh của bạn, dựa trên ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng hoặc ngày thụ thai của bạn, để biết khi nào em bé của bạn sẽ chào đời và các thông tin khác về quá trình mang thai của bạn.