×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính tỷ lệ nợ trên thu nhập

nợ định kỳ hàng tháng:
tổng thu nhập hàng tháng:

Giới thiệu về Máy tính tỷ lệ nợ trên thu nhập

Tỷ lệ nợ trên thu nhập Máy tính được sử dụng để tính tỷ lệ nợ trên thu nhập (thường được viết tắt là DTI), là tỷ lệ phần trăm tổng thu nhập của người tiêu dùng dùng để trả nợ mỗi tháng.

công thức

Công thức tính tỷ lệ nợ trên thu nhập như sau:

Tỷ lệ nợ trên thu nhập = Nợ định kỳ hàng tháng / Tổng thu nhập hàng tháng