×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

przykładowy kalkulator wariancji

Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

O przykładowy kalkulator wariancji

Kalkulator wariancji próbki służy do obliczania wariancji próbki zestawu liczb (Krok po kroku).

Oblicz wariancję próbki

Wariancję próby oblicza się według następującego wzoru:

Wzór na wariancję próbki

w:
s2= wariancja próbki
x1 ,...,xN= przykładowy zestaw danych
x̄ = średnia z przykładowego zbioru danych
N = rozmiar przykładowego zbioru danych